Dom 6

Lokalizacja: Bardo

Powierzchnia użytkowa: 382 m2

Zakres robót: budowa, ocieplanie, prace wykończeniowe, wystrój wnętrza